97. Odpady gumna i wytwórni win – 2

Usłyszałem

Goren” (gumno) oznacza małą ilość dobrych uczynków, kiedy człowiek odczuwa stan „braku” w odniesieniu do Stwórcy. Dlatego czyni mało dobrych uczynków i z tego powodu przechodzi w stadium „jekew” (wytwórnia win). Sukkot – to stopień nazywany „radość”, czyli gwurot wywołujące radość – i to nosi nazwę „powrót z miłości”, kiedy „grzechy obracają się w zasługi”.

I wówczas nawet „goren” i „jekew” wchodzą w świętość, i o tym mówi się, że podstawą stopnia sukkot Ic’chak. A w niego włączeni są wszyscy.

A Pesach – to „miłość”, stająca się prawą linią. I to jest tajemnica napisanego: „Awraam urodził Ic’chaka”. Ponieważ więź ojciec-syn oznacza przyczynę i skutek. I jeżeli nie byłoby na początku stopnia Awraam, czyli prawej linii – nie mógłby pojawić się i stopień Ic’chak – lewa linia. A przecież lewa linia włączona jest w prawą, jak napisano: „Ponieważ ty – ojciec nasz”. Dlatego jak powiedział Awraam: „I narzekali na świętość imienia Twojego”. I tak powiedział Jakow. Czyli: grzechy będą „narzekać na świętość Twojego imienia”. Znajdziemy więc, że istnieje brak pośrodku. Czyli grzechy, które będą w środku Izraela podobne są do braku w świętości.