100. Pisana i mówiona Tora

Usłyszałem w Miszpatim, 1943 r.

Pisana Tora jest to kategoria pobudzenia z góry, a mówiona Tora jest to pobudzenie z dołu. A obydwie razem nazywane są: „Sześć lat będzie pracować, a w siódmym wyjdzie na wolność.”

Ponieważ główna praca jest właśnie tam, gdzie jest sprzeciwienie. I nazywa się „ ś wiat” (olam) od słowa „ukrycie” (alama), dlatego że tam, gdzie jest ukrycie, jest sprzeciwienie, i wtedy jest miejsce na pracę. I w tym jest tajemnica wypowiedzi mędrców: „Sześć tysięcy lat istnieje świat, i jedną – zniszczony”. Innymi słowy, kiedy zostanie zniszczone ukrycie, wtedy już nie ma pracy, lecz Stwórca daje mu skrzydła przedstawiające sobą ukrycia, żeby była u niego praca.