148. Wybór pomiędzy gorzkim i słodkim, prawdą i kłamstwem

Usłyszałem

Istnieje wybór pomiędzy gorzkim i słodkim, i istnieje wybór pomiędzy prawdą i kłamstwem. Prawdę i kłamstwo człowiek wybiera rozumem, a gorzkie i słodkie sercem. I dlatego należy udzielić uwagi pracy w sercu, żeby ono dążyło do oddawania, a nie do otrzymywania. Ale ze strony przyrody tylko otrzymywanie jest dla człowieka słodkie, a oddawanie gorzkie. I należy pracować, aby zamienić otrzymywanie na oddawanie co nazywa się pracą w sercu.

Rozum zaś pracuje z prawdą i kłamstwem, i tutaj należy iść wiarą ponad wiedzę, czyli wierzyć mędrcom, dlatego że sam człowiek nie jest zdolny odróżnić, gdzie prawda, a gdzie kłamstwo.