182. Mosze i Szlomo

Usłyszałem 3 dnia Ijar, 10 maja 1951 r.

Mosze i Szlomo – to właściwości panim i ahoraim. O Mosze powiedziano: „I zobaczysz ty Mnie z tyłu (ahoraim)” (Szmot 33:23). Wówczas kiedy o Szlomo powiedziano, że on przedstawia sobą panim, i tylko Szlomo wykorzysta ahoraim Mosze. Dlatego litery imienia „Szlomo” tworzą słowo „dla Mosze” (le-mosze).