224. Pojęcie jesod de-nukwa i jesod de-dhura

Usłyszałem

Wzniesienie malchut w ejnaim nazywa się jesod de-nukwa (żeńska osnowa). Nukwa jest to hisaron, i zmniejszenie uważane jest dla niej za hisaron. Ale ponieważ wznosi się w ejnaim, gdzie jest hochma, to jednak nazywa się pierwszym stadium (bhina alef) z czterech stadiów.

Ale kiedy malchut wznosi się w keter, istotą którego – życzenie oddawać, gdzie niemożliwe jest zmniejszenie, przecież na życzenie oddawania nie działają żadne ograniczenia, to nazywa się jesod de-dhura (męska osnowa).