215. Istota wiary

Usłyszałem

Wiara – to czysta praca, dlatego że życzenie otrzymywać nie uczestniczy w tej pracy, a odwrotnie, sprzeciwia się jej. Dlatego że przyroda tego życzenia jest w tym, żeby pracować tylko tam, gdzie on widzi i wie, ale nie jest powyżej wiedzy. Dlatego zlanie się ze Stwórcą jest możliwe tylko wiarą powyżej wiedzy, gdyż w tym jest zgodność właściwości, czyli prawdziwe oddawanie.

Dlatego, jeżeli ta osnowa jest nieugięta w człowieku, to, nawet zdobywając dobre napełnienie, on przyjmuje to jako „ostrzeżenie”, co w gematrii równoznaczne ze słowem Tora (wskazówka). I powinien doświadczać strachu i patrzeć, żeby nie otrzymywać pomocy od Tory, a tylko od wiary. I nawet kiedy wydaje mu się to całkowicie nadmierne, ponieważ otrzymuje od dobrej pożądanej ziemi, jakby na „upragnionej ziemi”, mimo wszystko powinien wierzyć, że taka jest prawda. Jak powiedziano: „I wszyscy wierzą, że Stwórca – Bóg wiary”, ponieważ tylko za pomocą wiary można utrzymać osiągnięty poziom.