39. I uszyli liście figowca

Usłyszałem 26 dnia Szewat, 16 lutego 1947 r.

Liść oznacza cień, ukrycie przed światłem, przed słońcem. Są dwa rodzaje cienia:

1. Cień, na skutek świętości,

2. Cień, na skutek grzechu.

To znaczy, istnieją dwa rodzaje ukrycia światła we wszechświecie – jak w naszym świecie cień tworzy ukrycie dla słońca, tak samo jest ukrycie dla wyższego światła, nazywanego „słońce”, które wychodzi ze świętości, wskutek wyboru człowieka. Jak powiedziano o Mosze: „Ukrył Mosze twarz swoją, dlatego że bał się patrzeć”, czyli cień stał się skutkiem strachu, strachu przed otrzymaniem światła obfitości, przecież bał się, że nie będzie w stanie otrzymać go z zamiarem nie dla siebie, a dla Stwórcy.

W takim przypadku cień wychodzi z odczucia świętości, z tego, że człowiek pragnie zostać zlanym ze Stwórcą, a zlanie się, nazywa się oddawaniem, i dlatego on boi się, że być może, nie będzie w stanie oddawać (wskutek otwarcia mu dużego światła – nasłodzenia). Wychodzi, że on zlany ze świętością. I to nazywa się – „cień, powstający ze świętości”.

Ale jest również cień na skutek grzechu, czyli ukrycie staje się nie skutkiem tego, że nie pragnie otrzymywać, lecz odwrotnie, ukrycie odbywa się właśnie z powodu jego pragnienia otrzymywania dla siebie, i dlatego światło znika. Przecież cała różnica świętości od nieczystości, klipot, w tym, że świętość pragnie oddawać, a klipa pragnie tylko otrzymywać i nie oddawać niczego. Dlatego nosi to nazwę „cienia powstającego z nieczystości”.

I nie ma innej możliwości wyjścia z tego stanu, jak tylko zgodnie z powiedzianym w Torze: „I uszyli liście figowca i zrobili sobie przepaski” (Bereszit 3:7).

Przepaski są to siły ciała, które teraz, po grzechu pierworodnym, stały się powiązane z cieniem świętości. Czyli bez względu na to, że nie ma u nich światła, gdyż światło zniknęło z powodu grzechu, oni czynią wysiłek pracować dla Stwórcy siłą powyżej wiedzy, co nosi nazwę „siły”.

Dlatego powiedziano: „I usłyszeli głos Stwórcy… i schował się Adam i żona jego” (Bereszit 3:8). To znaczy ukryli się w cieniu. Jak powiedziano o Mosze ukrywającym twarz swoją, i Adam postąpił tak samo jak Mosze. „I zawołał Stwórca do Adama i zapytał go: „Gdzie ty?”, i odpowiedział Adam: „Głos Twój usłyszałem w ogrodzie i przestraszyłem się, dlatego że jestem nagi, i ukryłem się”.

Nagi” – oznacza nagi od wyższego światła. Dlatego zapytał go Stwórca o przyczynę: po co mu był potrzebny cień, aby schować się, dlatego że jest nagi? Czy ze strony świętości on, czy ze strony nieczystości? I zapytał go Stwórca: „Czy nie z drzewa, z którego Ja nakazałem ci nie jeść, jadłeś?” – czyli cień twój na skutek grzechu.

Ale jeżeli cień jest skutkiem grzechu, on przeciwległy do cienia świętości i nosi nazwę oblicza magii i czarów, jak powiedziano: „Jedno przeciwko drugiemu (świętość przeciwko nieczystości) stworzył Stwórca”. I ile jest siły w świętości pokazać swoją wielką siłę, niezwykłe możliwości i cuda – takie same możliwości są u sitra achra.

I dlatego sprawiedliwi nie wykorzystują tych sił, żeby nie było sił w sitra achra czynić tak samo, jak oni czynią to po świętej stronie, przecież naprzeciw każdej siły jest przeciwległa jej.

I tylko w szczególnych czasach, w specyficznych okolicznościach Stwórca nie daje nieczystej stronie takich samych możliwości i sił, jak świętej swojej stronie. Jak na przykład dał Elijau na górze Karmel, mówiąc: „ Ż eby nie powiedzieli, że to czyn wróżby”, zdolnej dokonywać ukrycia wyższego świata.

Dlatego przepaski czynione z liści figowca, od grzechu Drzewa Poznania, a mianowicie te liście, czyli cień, powstają z nieczystej strony, dlatego że przyczyna jego nie w świętości, kiedy sami pragną stworzyć sobie cień – a pojawia się tu cień dlatego, że nie ma u nich innego wyjścia, oprócz ukrycia się w nim. I cień ten pomaga wyjść ze stanu upadku, ale niezbędnym jest zacząć pracę od nowa.