197. Księga, autor, opowiadanie

Usłyszałem w roku 1938

Księga – stan przed stworzeniem (Zamysł Stworzenia).

Autor właściciel księgi.

Opowiadanie łączność księgi i autora, która powinna przybrać formę opowiadania. Czyli Tora razem z Dającym Torę.