200. Oczyszczenie masacha

Usłyszałem w Tiberias, 1 dzień Kislew, Szabat

Osłabienie masacha, zachodzące w duchowym parcufie, wywołuje także wyjście, zniknięcie z niego światła, ponieważ po C’A światło może znajdować się tylko w kli, którym staje się masach. Masach to siła, odpychająca samonasłodzenia, i w nim – podstawa kli. Dlatego kiedy znika masach, znika i światło.

Kli to wiara powyżej wiedzy. Kiedy ona istnieje, wtedy światło przejawia się, i według swojej przyrody oddziałuje na masach tym, że osłabia go. Czyli anuluje kli „wiara” i przyprowadza do kli „wiedzę”, wskutek czego z niego natychmiast znika światło. Dlatego trzeba przywrócić i powiększyć kli „wiara”, czyli uczynić masach na „wiedzę”. Tylko w takim wypadku nie zniknie światło.

Żadne kli nie dosięga światła, którym mogłoby napełnić się. Wynika z tego, że każde miejsce, gdzie wyczuwa się brak światła, daje możliwość dla wiary. Jeżeli zaś ono napełni się, nie zostanie miejsca dla wiary.