77. Dusza uczy człowieka

Usłyszałem 8 dnia Elul, 24 sierpnia 1947 r.

Dusza człowieka uczy go”. Człowiek uczy się Tory tylko dla potrzeb swojej duszy, a to znaczy, że już osiągnął swoją duszę. Ale mimo to i on powinien dążyć i poszukiwać otwartego w Torze przez pozostałe dusze, żeby uczyć się od nich nowych dróg, które proponują kabbaliści ze swoich osiągnięć w Torze. Z tej przyczyny, i uczący się od nich kabbaliści mogą z lekkością wchodzić na najwyższe stopnie poznania, przechodząc za ich pomocą z poziomu na poziom.

Ale istnieje Tora, którą zakazano otwierać, dlatego że każda dusza jest zobowiązana samodzielnie dokonywać wyboru, analiz i naprawienia, a nie ktoś zamiast niej i ktoś dla niej. Dlatego, dopóki dusze nie ukończyły swojej pracy, zakazano otwierać im tę Torę.

Dlatego wielcy kabbaliści ukrywają swoje zrozumienia. Oprócz tego, jest dużą korzyścią dla dusz studiowanie, otrzymywanie otwarcia innych kabbalistów.

Dusza człowieka uczy go, jak i co otrzymywać, i wykorzystywać do pomocy z Tory otwartej poprzez innych kabbalistów, a co otwierać samemu.