157. Ja śpię, ale czuwa serce moje

Usłyszałem 9 dnia Nisan, 18 kwietnia 1948 r.

Księga Zohar (rozdział Etor): „Powiedziała Szhina, Zebranie dusz Izraela: Ja śpię na egipskim wygnaniu, dopóki synowie moi znajdują się w ciężkiej niewoli”. Wskazuje się na to, że światło mohin znajduje się w stanie „sen”, i jak wyjaśnia się, wyrażenie „istnieje” (z Megilat Ester: „Istnieje jeden naród”) oznacza: „Ich Bóg śpi” (inne znaczenie słowa „jeszno” jaszen-u”).

Ale czuwa serce moje, chroniąc ich, żeby nie zginęli na wygnaniu” (Zohar). Czyli w tym czasie, kiedy otrzymują mohin de-ahoraim (odwrotnej strony), pozostają chronieni przez nich, chociaż na razie jeszcze znajdują się na wygnaniu. Jednak nosi to nazwę czuwania, jak powiedziano: „Serce nie znajduje ujścia ustami”.

Serce odnosi się do poziomu Wa’K, dlatego że tam jest Wa’K światła hochma. I nawet w czasie osiągnięcia wielkiego stanu (gadlut) nie ma tam innej hochmy, jak tylko to, co otrzymane tu. „Głos ukochanego mego puka do mnie” (Pieśń nad pieśniami) jest to uderzenie w masach de-hirik Z’A. „I Ja przypomniałem sobie sojusz Mój” (Szmot 6:5) – to tajemnica sojuszu obrzezania (brit mila), i jest to dinim de-nukwa (ograniczenia nukwy), które odmieniają dinim de-dhura (ograniczenia od męskiej strony). Te ograniczenia odmieniają poziom Ga’R, co oznacza odcięcie.

A istnieją również dodatkowe naprawienia, które nazywane są „pria” (podwijanie). „Otwórz Mi otwór wielkości ucha igielnego, i Ja otworzę przed tobą Wyższe Wrota”. Cienkie otwarcie oznacza „cienkie drogi”, hochma bez hasadim świeci tylko jako cienka. I tylko potem, kiedy przyciągają światło hasadim, włącza się światło hochma w hasadim, Wa’K szerokich potoków, i „Wyższe Wrota” to tajemnica hasadim Aba we-Ima, które nazywane są „czyste powietrze”. Tylko po tym, jak jest tam hochma, i przyciąga się hasadim, to hasadim nazywa się „czyste powietrze”, dlatego że on wybiera hasadim, przedkładając go nad światło hochma.

Kiedy jest u niego tylko światło hasadim, bez hochmy, to nazywa się katnut. „Otwórz mi” mówi się o Z’A i siostrze jego – malchut, która odnosi się do hochmy, żeby ona przyciągnęła hochmę – „Dlatego że w tobie znajduje się to wejście, którędy we mnie możesz wejść”. Tylko jeżeli będzie w tobie hochma, wtedy będzie u mnie wejście, żeby wprowadzić hasadim, które posiadam w kategorii Aba we-Ima, i które nazywane są „czyste powietrze”.

Przyjdź i patrz, w tę godzinę, kiedy Stwórca uśmiercał pierworodnych w Egipcie, i sprowadził stopnie z góry na dół” (Zohar). Egipcjanie – stanowią lewą linię, ale od strony klipy, siły nieczystej, bez żadnego włączenia prawej strony. I kiedy Izrael był w Egipcie, znajdował się pod władzą egipcjan, czyli także powinien był przyjąć lewą linię. A egzekucja pierworodnych oznacza, że Stwórca odmienił władzę Ga’R (trzech pierwszych sfirot) lewej linii, co sprowadza stopnie z góry na dół.

Przyjdź w tę godzinę, kiedy zapieczętowuje Izrael znak świętego sojuszu”. Brit mila – sojusz, nazywa się dinim de-nukwa i jest to masach de-hirik, znoszący dinin de-dhura (ograniczenia od męskiej strony). Kosztem tego odmienia się Ga’R lewej linii i świeci tylko w stanie Wa’K. Wychodzi dzięki temu, że Stwórca uśmiercił ich pierworodnych, i była u nich siła utrzymać się w sojuszu, i „wtedy zobaczyli tę krew na wejściu, na futrynach drzwi” (Zohar).

I były dwa rodzaje krwi: krew Pesach i krew obrzezania” (Zohar). Krew Pesach oznacza naprawienie włączenia w lewą linię. A krew obrzezania – to naprawienie ograniczeniami nukwy, oznaczające stadium hirik. I krew Pesach…