188. Praca możliwa, jeżeli istnieją dwie drogi

Usłyszałem po Szabacie Beszalach, 14 dnia Szewat, 25 stycznia 1948 r.

Każda praca możliwa jest tylko pod warunkiem istnienia dwóch dróg, jak powiedziano: „ Ż yj w Moich przykazaniach, a nie umieraj w nich”. A: „Umrzyj, ale nie narusz” – odnosi się tylko do trzech przykazań. Ale razem z tym znajdujemy, że chasydzi w przeszłości ofiarowywali siebie ze względu na dokonanie dowolnego przykazania.

Prawda zaś jest w tym, że jest to cała praca, i kiedy człowiek powinien chronić Torę, to wypróbowuje cały jej ciężar. A kiedy Tora strzeże człowieka, to nie ma żadnego ciężaru dla niego, jak powiedziano: „Dusza człowieka uczy (prowadzi) go”. Właśnie to nazywa się, że Tora chroni go.