27. Wielki jest Stwórca i poniżony zobaczy Go

Usłyszane w Szabat Terumah, 5 marca 1949, Tel-Awiw

Powiedziano: „Wywyższony jest Stwórca, i poniżony zobaczy” (Psalmy 138:6). Jak może być upodobnienie ze Stwórcą, jeżeli człowiek jest otrzymujący, a Stwórca dający? O tym mówi zdanie: „Wywyższony jest Stwórca, i poniżony zobaczy”. Jeżeli człowiek anuluje siebie wychodzi na to, że nie ma u niego żadnej władzy zdolnej rozdzielić jego ze Stwórcą. Wtedy on „zobaczy”, czyli stanie się godny światła mohin de-hochma – „A wysoki z daleka poznaje”. Jednak, jeżeli człowiek jest nieufny, czyli posiada władzę wątpliwości, wtedy on oddala się, ponieważ brakuje mu upodobnienia.

Poniżenie nie oznacza, że człowiek poniża siebie przed innymi wtedy mówi się o skromności, i człowiek czuje w tej pracy doskonałość. Poniżenie oznacza, że świat gardzi nim. Właśnie w tym momencie, kiedy ludzie gardzą, oznacza to poniżenie, i wtedy nie odczuwa żadnej doskonałości. Ponieważ takie jest prawo – swoim zdaniem ludzie oddziałują na człowieka. Dlatego jeżeli ludzie szanują go, on odczuwa siebie doskonałym, a ten, kim gardzą, czuje siebie poniżonym.