187. Wybór – w wielkich wysiłkach

Usłyszałem

Sens wyrażenia: „Malchut znajduje się w oczach” jest w tym, że powstaje ekran i ukrycie, zasłaniające oczy, czyli nie widać ukrytego sterowania Stwórcy.

Sedno prób i doświadczenia jest w tym, że nie ma u człowieka możliwości rozwiązania i wyboru ani tego, ani tego. Czyli nie może zrozumieć życzenia Stwórcy i zamiaru nauczyciela. I chociaż jest on w stanie uczynić pracę, ofiarowując siebie, ale nie jest zdolny postanowić, czy będzie jego praca, której on oddaje całą duszę, właśnie taką, która jest potrzebna, czy też ona nie jest w zgodzie z życzeniem Stwórcy i opinią nauczyciela.

Dlatego, aby uczynić prawidłowy wybór, niezbędnym jest wybrać to, co zobowiązuje człowieka powiększać swoje wysiłki. Czyli powinien słuchać nauczyciela, że tylko wysiłki nałożone na człowieka są ważne, i nic więcej.

A jeżeli tak, to nie ma u człowieka takiego stanu, kiedy mógłby wątpić, jak postąpić i jakiego wyboru dokonać a po prostu zawsze powinien powiększać swoje wysiłki.