134. Upajające wino

Usłyszałem w 1947 r.

Niemożliwe jest stać się godnym całego światła Tory w doskonałości, ale człowiek odurzony przez wino Tory odczuje, że cały świat należy do niego, i mimo tego, że jeszcze nie osiągnął doskonałej mądrości (hochma), będzie myśleć i odczuwać, że posiada wszystko w pełnej doskonałości.