130. Tweria mędrców naszych, jak dobrze zobaczyć cię

Usłyszałem 1 dnia Adar, 21 lutego 1947 r.,
podczas wycieczki do Tiberias

Tweria mędrców naszych, jak dobrze zobaczyć cię! „Wzrok” – oznacza mądrość, hochma. „Dobrze” – oznacza, że tam człowiek zdolny osiągnąć mądrość, poziom hochma. I rabbi Szymon Bar Johaj oczyszczał rynki Twerii z nieczystości padliny, czyli życzenia nasłodzić się, o którym powiedziano: „Grzesznicy przy życiu swoim nazywają się martwymi”.

A cała nieczystość należy tylko do poziomu hochma, dlatego właśnie w Twerii, gdzie skupiona jest mądrość (hochma), trzeba było oczyścić rynki.