221. Społeczne posiadanie

Usłyszałem

Nie ma kli wychodzącego poza granice jego władzy, jeśli tylko napełni się czymś innym. Ale pustym ono nie może istnieć. Dlatego, ponieważ znajduje się we władzy sitra achra, należy wyzwolić je i próbować napełnić je innymi rzeczami. Dlatego należy, żeby napełniło się miłością. I wówczas przeciągnie się za nią i uwolni się od miłości do samego siebie.