228. Ryba przed mięsem

Usłyszałem 1 dnia Adar, 21 lutego 1947 r., Tiberias

Obyczaj jedzenia podczas uczty najpierw ryby, a następnie mięsa, pochodzi od tego, że duchowy poziom „ryba” człowiek otrzymuje bez poprzedzającego przygotowywania. Dlatego ją jedzą najpierw, przecież do tego nie trzeba przygotowywać się. Jak powiedziano: „Pamiętamy rybę, którą jedliśmy w Egipcie jako dar” (Bemidbar 11:5). I tłumaczy Zohar: „dar” – znaczy bez wysiłków w wykonywaniu przykazań, czyli bez przygotowywania.

A ryba nie potrzebuje przygotowywania, dlatego że jest ona tylko właściwością głowy, i nie ma u niej ani rąk, ani nóg, jak powiedziano o niej: „Chciał Josef ryby i znalazł w jej ciele perłę” (Babiloński Talmud). „Perła” (margalit) oznacza właściwość „zwiadowcy” (meragel), a „ryba” oznacza nieobecność wyjaśnienia i pertraktacji, i to oznacza, że nie ma u niej ani rąk, ani nóg (reglaim, od słowa zwiadowcy – meraglim).

Ryba posiada jakby połowę ciała, podobnie jak parcuf w cimcum bet, kiedy malchut wznosi się w binę. I od tego każdy stopień podzielił się na dwie połowy, przez co powstaje miejsce dla zwiadowców (meraglim). A wszystkie pertraktacje toczą się tylko wokół tych zwiadowców, z czego rozprzestrzenia się cała Tora. I w tym sens perły (margalit), która wisiała na jego szyi, i każdy chory, spojrzawszy na nią, natychmiast wracał do zdrowia.

Podczas gdy we właściwości „ryby” nie ma żadnego wynagrodzenia, czyli ona dawana jako dar, jak powiedziano, że Izrael płakali na pustyni o rybę, którą jako dar jedli w Egipcie. To „Otwarte oko, które nigdy nie śpi”, i dlatego nie potrzebuje ochrony, dlatego że ciało ryby – to hochma, otrzymywana przed naprawieniami, jak Szabat przed Torą.

Tora zaś – to światło, otrzymywane od „pertraktacji” (ujawnienia, naprawienia i wypełnienia życzenia otrzymywać, AHa’P). I powiedziano: „Nie znalazłem ręki swojej i nogi swojej na miejscu nauki”, czyli nie prowadził wyjaśnień i pertraktacji, a to nazywa się „darem”. A Tora nazywa się „przyszły świat”, o którym powiedziano: „siedźcie i nasładzajcie się”, i nasycenie nasłodzeniem nie zmniejsza nasłodzenia, dlatego że to nasłodzenie duszy.

Wtedy jak właściwość Szabat, dana przed Torą – to światło hochma, otrzymywane i ograniczone przez guf, a guf jest ograniczeniem, kiedy nasycenie anuluje nasłodzenie.