129. Szhina w popiołach

Usłyszałem

Zapytał go: „Drogie dla ciebie twoje cierpienia?”. I odpowiedział: „Ani one, ani nagroda za nie. Płaczę za pięknem, które pochłonięte popiołem” (Babiloński Talmud).

Główne cierpienia odczuwane są w miejscu, co powyżej wiedzy. I miara cierpienia zależy od tego, na ile jest to przeciwne do wiedzy, i nazywa się to wiarą ponad wiedzę, i od takiej pracy jest zadowolenie Stwórcy. Wychodzi, że wynagrodzenie jest w tym, że ta praca powiększa zadowolenie u Stwórcy.

Ale zanim człowiek będzie mógł usprawiedliwić sterowanie Stwórcy, do tej pory pozostaje Szhina w popiołach. Czyli praca zgodnie z wiarą, która nazywa się świętą Szhiną, jest na wygnaniu – sprowadzona w popioły. I o tym powiedział on: „Ani one, ani nagroda za nie”, czyli nie może znieść tego tymczasowego stanu. I to jest to, co odpowiedział: „I o tym, i o tamtym ja płaczę” (Babiloński Talmud, Masehet Brahot 5:2).