164. Różnica pomiędzy materialnym i duchowym

Usłyszałem 3 dnia Aw, 8 sierpnia 1948 r.

Różnica pomiędzy materialnym i duchowym jest w tym, że w materialnym siła wyprzedza działanie, jak powiedziano: „Wcześniej zawołajcie, i Ja odpowiem”, dlatego że taka jest kolej rzeczy w końcowym naprawieniu, kiedy nie czyni się nic, zanim nie będzie siły uczynić niezbędne.

Wtedy jak w duchowym, kiedy jeszcze nie ma takiego naprawienia jak w końcowym naprawieniu, wszystko działa zgodnie z kolejnością stopniowego objawienia życzeń przydatnych dla naprawienia, od lekkich do ciężkich, i zobowiązani rozpocząć pracę jeszcze przed tym, zanim nabędą siłę, jak powiedziano: „Wykonać wskazane, żeby usłyszeć głos Wskazującego”.