227. Wynagrodzenie za wypełnienie przykazania – samo przykazanie

Usłyszałem

Człowiek powinien dążyć do stania się godnym wynagrodzenia za wypełnienie przykazania. Czyli, wypełniając przykazania, on staje się godny zlania się z Dającym je.