163. O tym, co powiedzieli autorzy Księgi Zohar

Usłyszałem po Szabacie, Paraszat Masa’ei, 7 sierpnia 1948 r., Tel Awiw

Zohar napisany jest w stylu pouczeń „Musar” nie dlatego, że było to obowiązkowe dla przedstawienia jego tajemnic. Można było przedstawić tajemnice i w innym obłóczeniu. Ale uczynili tak, żeby było jasne czytającemu, że głównym jest nie mądrość i poznanie Tory, a Dający Torę. I podstawowe, dlaczego dana Tora i przykazania – to zlanie się z Dającym Torę. A ponieważ odzienie „Musar” przypomina o tym bardziej, to obłóczyli materiał Zohar w ten styl.

A to, że czasem spotyka się w nim i odzienie rozumu, to dlatego żeby nie pomylili się i nie twierdzili, że nie ma tam więcej niż prawa (musar) i nie jest ukryty w Zoharze inny sens, mądrość, rozum. Dlatego Zohar napisany jest w dwóch stylach, odzieniach, i jedno wskazuje na drugie.