79. Acilut i BE’A

Usłyszałem 15 dnia Tamuz, 1 Pinechas, 18 lipca 1943 r.

Acilut – powyżej haze parcufa, oddające życzenia (kelim de-aszpaa). BE’A (Bria, Jecira, Asia) – otrzymywanie ze względu na Stwórcę.

Wzniesienie malchut w binę: ponieważ człowiek jest cały pod władzą życzenia samonasłodzenia, on nie jest w stanie dokonać żadnego działania, jeżeli ono nie jest „ze względu na siebie”.

Dlatego powiedziano poprzez mędrców: „Ze stanu ze względu na siebie, dochodzą do stanu ze względu na Stwórcę” (od lo liszma przychodzą do liszma). Czyli zaczynają zajęcia Torą ze względu na korzyści w tym świecie, a następnie uczą się ze względu dla korzyści w tamtym świecie. I jeżeli człowiek uczy się tak, to powinien dojść do nauki ze względu na Stwórcę, ze względu na Torę – czyli, żeby Tora uczyła go dróg Stwórcy.

W tym wypadku, człowiek zobowiązany jest przyjąć na początku naprawienie malchut za pomocą biny, czyli wznieść malchut, życzenie otrzymywać nasłodzenie, w binę, życzenie oddawać, aby cała jego praca była tylko ze względu na oddawanie.

I… w mgnieniu oka następuje ciemność! Ciemność w całym świecie dla niego, dlatego że ciało daje energię tylko dla otrzymywania, a nie dla oddawania.

Dlatego człowiek nie ma innego wyjścia, jak tylko modlić się do Stwórcy, aby Swoim światłem pomógł mu pracować ze względu na oddawanie. I to nazywa się „modlitwą o deszcz” – o siłę biny, o którą z prośbą należy zwracać się do Stwórcy.