46. Władza Izraela nad klipot

Usłyszałem

Panowanie Izraela nad klipot i odwrotnie, panowanie klipot nad Izraelem. Lecz na początku trzeba powiedzieć, co to jest „Izrael” i co to są „narody świata”. We wszystkich miejscach mówi się, że za Izrael uważa się wewnętrzną część kelim, kelim de-panim, za pomocą których można pracować dla oddawania. A narody świata przedstawiają sobą zewnętrzną część kelim de-ahoraim, ich działania – tylko dla otrzymywania. Panowanie narodów świata nad Izraelem jest w tym, że nie mogą pracować z zamiarem dla oddawania, a tylko otrzymywać w kelim de-ahoraim. One wpływają na pracowników Stwórcy, żeby oni przekazywali światło w dół, w kelim de-ahoraim.

Panowanie Izraela jest w tym, że jeżeli każdemu z nich dają siłę pracować dla oddawania, to wyłącznie w kelim de-panim. I jeżeli rozprzestrzenia się światło hochma, to tylko dla AHa’P de-alija.