63. Pożyczajcie, a Ja zwrócę

Usłyszane w wieczór po Szabacie, 1938 r.

Powiedziano: „Pożyczajcie, a Ja zwrócę”. Celem stworzenia – światło Szabatu, które powinno napełnić stworzenia. Cel stworzenia osiąga się wykonywaniem Tory, przykazań i dobrych uczynków. Całkowitym naprawieniem (Gmar Tikun) nazywa się stan, kiedy światło w całości otwiera się na prośby z dołu (itaruta de-letata), czyli właśnie poprzez wykonywanie Tory i przykazań.

Wówczas jak do momentu osiągnięcia stanu pełnego naprawienia, również jest stan Szabatu, nazywany „podobny do przyszłego świata” (mi ejn olam aba), kiedy światło Szabatu świeci zarówno w każdej cząstce, jak i ogólnie. I to światło schodzi bez poprzedzającego wysiłku z dołu od dusz. A następnie dusze zwracają swój dług, czyli przykładają niezbędne wysiłki, które powinny były przyłożyć wcześniej, zanim otrzymały to doskonałe światło.

Dlatego powiedziano: „Pożyczajcie” – otrzymacie światło Szabatu teraz, nie wprost, a na kredyt, „i Ja opłacę je”. Stwórca otwiera światło Szabatu, jedynie kiedy Izrael pożycza, czyli pragnie otrzymać je, chociaż nie stał się godny jeszcze, a jednak w ten sposób (nie po prostej linii) może otrzymać.