75. Przyszły świat i ten świat

Usłyszałem podczas posiłku w okazji obrzezania w Jerozolimie

Istnieje przyszły świat i ten świat. Przyszły świat nazywa się „wiara”, a ten, prawdziwy świat, nazywa się „poznanie”.

O przyszłym świecie powiedziano: „Będą spożywać i nasładzać się”, czyli w tym stanie nasadzają się bezgranicznie, dlatego że otrzymywaniu z wiarą – nie ma granic.

Ale otrzymywanie kosztem zrozumienia posiada granice, dlatego że odbywa się w samym stworzeniu, a stworzenie ogranicza otrzymywane. Dlatego stan „ten świat” jest ograniczony.