139. Różnica pomiędzy sześcioma dniami stworzenia, a Szabatem

Usłyszałem

Sześć dni stworzenia odnosi się do Z’A, a Szabat odnosi się do malchut. I pyta: Ale przecież Z’A według swojego poziomu wyższy jest od malchut, więc dlaczego Szabat uznawany jest za ważniejszy od powszednich dni? I co więcej, dlaczego nazywane są te dni „powszednimi” (od słowa hol „piasek”)?

A chodzi o to, że cały świat żywi się od malchut. I dlatego ona nazywa się „Zebranie Izraela”, przecież stamtąd promieniuje dobre oddziaływanie na cały Izrael. Dlatego, chociaż sześć powszednich dni wskazuje na Z’A, ale nie ma połączenia Z’A z malchut, i dlatego one są uważane za „dni powszednie” (jak piasek), z tego powodu, że nie przechodzi światło od Z’A do malchut. I ponieważ od malchut nie schodzi świętość, nazywają się te dni – dniami powszednimi. Zaś w sobotę, Z’A łączy się z malchut, i od malchut rozprzestrzenia się świętość, i dlatego ona nazywa się Szabatem.