14. Wielkość Stwórcy

Usłyszane w 1948 r.

Wznieść Stwórcę oznacza, że trzeba prosić u Niego, żeby dał siłę iść wiarą ponad wiedzę. I są dwa wytłumaczenia wznoszenia Stwórcy:

1) Nie napełniać się wiedzą, rozumem, za pomocą którego człowiek będzie mógł sam odpowiedzieć na swoje pytania, a życzyć sobie, żeby Stwórca odpowiedział na te pytania. I nazywa się to wzniesieniem Stwórcy, gdyż każdy rozum jest dany z góry i nie pochodzi od człowieka. A wszystko to, co człowiek jest w stanie wytłumaczyć sam on tłumaczy za pomocą zewnętrznego rozumu. Innymi słowy, życzenie otrzymywać rozumie, że warto dotrzymywać Tory i przykazań, wówczas jak wiara ponad wiedzę zmusza człowieka do pracy, czyli do poruszania się wbrew wiedzy życzenia otrzymywać.

2) Wzniesieniem Stwórcy jest to, że staje się Stwórca niezbędny dla człowieka, żeby otrzymać odpowiedzi na swoje pytania.

Dlatego:

1) Człowiek powinien poruszać się wiarą ponad wiedzę, wtedy on widzi, że jest pusty i wtedy będzie potrzebować Stwórcy.

2) Tylko Stwórca może dać człowiekowi tą siłę poruszać się wiarą ponad wiedzę.

Czyli to, co daje Stwórca, i nazywa się wielkością Stwórcy.