94. Chrońcie dusze swoje

Usłyszałem w 1945 r.

Wskazuje się na to, żeby chronić swoją duchową duszę. Za to nie ma niezbędności wskazywać człowiekowi, aby ten chronił swoją zwierzęcą duszę, dlatego że on sam stale tylko to odczuwa, bez żadnej wskazówki Tory.

Dlatego że przykazanie głównie przejawia się wtedy, kiedy człowiek wykonuje je, dlatego że jemu wskazali na to, i jeżeliby nie było przykazania, nie czyniłby tego. A wykonuje to tylko na skutek przykazania.

Dlatego w swoich działaniach człowiek powinien zawsze dokonywać sprawdzenia czy czyni on to dlatego, że jest przykazanie, czy według swego życzenia. Dlatego jeżeli dokonał tego czynu i bez przykazania, to powinien dokładnie sprawdzić i znaleźć tam to, na co mógłby wskazać, że wykonuje to tylko dlatego, że jest mu wskazane z góry, a nie dlatego, że bez wskazania mógłby wykonać.

W takim wypadku na jego działanie, na to przykazanie, na te kli może świecić, może zapełnić to kli Wyższe Światło. Dlatego głównym jest chronić duszę duchową, a nie zwierzęcą.