146. Wyjaśnienie do Zohar

Usłyszałem w roku 1938

Powiedziano w Zohar: „Kiedy rodzi się człowiek, dają mu duszę od czystego zwierzęcia”. Czyli nawet jego zwierzęca dusza zgadza się pracować dla Stwórcy. A kiedy staje się godny większego, wówczas dają mu „zmienną duszę”, która nazywa się „w igulim”. Czyli odzyskuje on stale smucącą się duszę, która kręci się z miejsca na miejsce, jakby wiecznie wirujące koło – aż dusza jego odwraca się i wiruje, żeby zlać się ze świętością.