65. Otwarte i ukryte

Usłyszałem 29 dnia Tewet, 18 stycznia 1942 r.

Powiedziano: „Ukryte – Stwórcy naszemu, a otwarte – nam i dzieciom naszym na wieczność, żebyśmy wykonywali powiedziane w Torze”. Dlaczego powiedziano: „Ukryte – Stwórcy”? Czy ukryte oznacza niepoznawalne przez nas, a otwarte oznacza poznawalne przez nas? Widzimy, że są znający ukrytą część Tory, a są i nieznający otwartej jej części. Chodziło o to, że znających otwartą część więcej niż pojmujących ukrytą (myśleć tak – oznacza domyślać się z siebie).

W naszym świecie istnieją dostępne dla wszystkich działania, których każdy może dokonać, a istnieją takie, które odbywają się, ale człowiek nie może w nich uczestniczyć – tylko jakaś niewidoczna siła działa wewnątrz i przeprowadza działanie.

Na przykład, powiedziano poprzez mędrców: „Troje tworzy człowieka: Stwórca, ojciec i matka”. Otwarte jest nam przykazanie: „Płódźcie się i rozmnażajcie się”, które wypełnia się poprzez rodziców, i jeżeli oni postępują prawidłowo, Stwórca daje duszę zarodkowi. Czyli rodzice czynią otwartą część, ponieważ tylko otwarte, znane działanie są oni w stanie dokonać. A ukryta część polega na przekazywaniu zarodka duszy, w czym rodzice nie są w stanie uczestniczyć, a tylko sam Stwórca czyni to.

Także i przy wykonywaniu przykazań czynimy tylko otwartą ich część, gdyż tylko to jesteśmy w stanie uczynić – czyli zajmować się Torą „wykonując Jego zalecenia”. Ale ukrytą częścią, duszą tych działań, człowiek kierować nie jest w stanie. I dlatego w czasie wykonywania przykazania niezbędnym jest modlić się do Stwórcy, żeby wykonał swoją ukrytą część, to znaczy dał duszę naszemu działaniu. Działanie nosi nazwę „ Ś wieca Przykazania”, ale świecę niezbędnym jest zapalić „ Ś wiatłem Tory”, na skutek czego jest umieszczona w działaniu jego duszy. Tak jak widoczne jest na przykładzie zarodka, w którego stworzeniu bierze udział troje.

Dlatego powiedziano: „Otwarta część nam”, czyli musimy czynić wszystko, co tylko w naszych siłach, i tylko w tym możemy działać. Ale pojęcie duszy i nabranie życiowej siły – zależy tylko od Stwórcy. I to nosi nazwę: „Ukryta część – Stwórcy naszemu”, czyli Stwórca gwarantuje nam, że jeżeli dokonamy działania, które są nam otwarte, na warunkach wykonania Tory i przykazań w otwartej części, to Stwórca da w tym celu działanie duszy.

I tak, zanim staniemy się godni ukrytej części duszy, otwarta część, działanie, podobne jest do martwego ciała. Czyli głównym jest stać się godnym ukrytej części, która w rękach Stwórcy.