110. Pole, błogosławione przez Stwórcę

Usłyszałem w 1943 r.

Powiedziano w Bereszit: „Pole, błogosławione przez Stwórcę”. Szhina nazywa się polem. Czasem pole, sade – שדה , staje się kłamstwem, szeker – שקר . Litera hej ה składa się z dwóch liter, litery waw ו i litery dalet ד . Litera waw ו wewnątrz litery hej ה oznacza duszę, a litera dalet ד oznacza Szhinę. A kiedy dusza człowieka ubiera się w Szhinę, otrzymuje litera hej ה . Ale jeżeli człowiek pragnie dodać do wiary wiedzę, otrzymywanie, tym on przedłuża literę waw w dół, czyli do sitra achra, i z litery hej ה wychodzi litera kuf ק , a litera dalet ד zostaje literą rejsz ר .

Z tego powodu, że litera dalet ד , oznaczająca właściwość dal (biedny), nie zadowala się wiarą, a pragnie dodać, ta właściwość obraca dalet ד w rejsz ר , jak powiedziano: „A ten, nawet panując, urodzony ubogim” (Koelet 4:14). I staje się słowo dal דל (biedny) słowem rasz רש (żebrak, ubogi), dlatego że wnosi w siebie złe oko – zarówno w rozum, jak i w serce, o czym powiedziano: „I ogryza je dzik leśny” (Psalmy 80:14).

I w tym sens powiedzianego: „Błogosławiony Stwórca na wieczność!”, ponieważ człowiek dochodzi do stanu, kiedy wychodzi z niego cała siła życiowa, ale on za każdym razem umacnia się, i wtedy staje się godny stać się jak „pole, błogosławione przez Stwórcę”. Złe oko obraca się na dobre, i wszystko staje jak jedna całość w swoim naprawionym końcowym stanie, dlatego że u Stwórcy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość połączone są razem i równe. Dlatego Stwórca patrzy na ukończony wygląd stworzenia, którym ono pojawi się w końcu swojego naprawienia, kiedy włączone do niego wszystkie dusze w świecie Nieskończoności w swojej doskonałości.

Ale stworzenia póki co odczuwają nieobecność doskonałości i im wydaje się, że niezbędnym jeszcze dodać i naprawić w sobie to, co na nich założone, co nosi nazwę: „To, co stworzył Stwórca dla wypełnienia”. Czyli wszystkie braki i gniew – to prawdziwa forma przejawienia egoizmu, i wszystkie naprawy skierowane tylko na to, żeby obrócić go w oddawanie. I na tym polega cała praca człowieka. Przecież do stworzenia świata wszystko było w Jedynym Stwórcy.