198. Wolność

Usłyszałem w roku 1938

Powiedziano o skrzyżalach, na których były wyrzeźbione przykazania: „Nie czytaj „wyrzeźbione” (harut), a czytaj „wolność” (herut)”. To oznacza: „Zapisz je na skrzyżalach na sercu twoim”.

Zapis tworzy się czarnym atramentem. Za każdym razem, kiedy człowiek pisze, on postanawia w jakiś sposób postępować, a następnie rozczarowuje się swoją decyzją i powraca do przeszłości, co podobne jest do ścierania napisanego. Dlatego należy za każdym razem pisać od nowa, do tej pory, dopóki nie zostanie wyryte w sercu, i nie może zetrzeć się napisane. I wówczas natychmiast staje się godny wolności.

Napisane na sercu” – to kli dla odzyskania wolności, i w mierze napisanego, wyrytego na sercu, on zasługuje na wolność. Przecież podstawą kli są puste jamy. Dlatego powiedziano: „Serce moje skruszone we mnie”. I wtedy uwalnia się od „anioła śmierci”, egoistycznych zamiarów, dlatego że niemoc i znikomość – jest to sama sitra achra. I należy ją poznać w całej mierze i próbować przemóc, dopóki Stwórca nie pomoże człowiekowi.