12. Główna praca człowieka

Usłyszane podczas posiłku drugiego dnia Rosz HaShanah, 5 października 1948 r.

Główna praca człowieka powinna być w tym, jak osiągnąć i odczuć smak od oddawania zadowolenia dla Stwórcy, dlatego że wszystko, co człowiek czyni dla własnego błaga, oddala go od Stwórcy z powodu różnicy właściwości. W wypadku, kiedy on dokonuje czynu na błago Stwórcy, nawet najmniejszy czyn, w każdym przypadku nazywa się to „micwa” (przykazanie). Dlatego główne staranie człowieka powinno być w poznaniu siły dającej odczuć smak do oddawania, i to za pośrednictwem zmniejszenia siły dającej odczuć smak od egoistycznego otrzymywania, i wtedy powoli osiągnie smak od oddawania.