243. Dlaczego sprawdzają cień w nocy Oszana Raba

Usłyszałem 24 dnia Adar Alef, 1 marca 1943 r.

Istnieje zwyczaj sprawdzania przez każdego człowieka swojego cienia w nocy Oszana Raba (siódmy dzień święta Sukkot). I jeżeli istnieje u niego cień, to jest on pewny, że wszystko z nim będzie dobrze (Szaar a-Kawanot, Komentarze o prawach Sukkot).

Cień oznacza obłóczenie, w które obłacza się światło. A bez obłóczenia – nie ma światła, dlatego że nie ma światła bez kli. I zgodnie z wielkością obłóczenia otwiera się i powiększa się światło. A jak tylko człowiek gubi obłóczenie, w tej samej mierze znika z niego i światło, odnoszące się do tego obłóczenia.

I nazywa się to prawda i wiara. Prawdą nazywa się światło, a wiarą – kli, co oznacza Stwórcę i Jego Szhinę. I dlatego powiedziano: „Stworzymy człowieka na obraz Nasz” (Bereszit 1:26) i „w cieniu chodzi człowiek” (Psalmy 39:7). I to oznacza, że droga człowieka zależy od jego obrazu, czyli wiary. I dlatego w nocy Oszana Raba człowiek powinien zobaczyć, czy pełna jest jego wiara.

Mówimy, że obraz CELE’M znajduje się w wyższych światach, ale przecież na górze nie ma ciężaru wiary, a to, co nam wydaje się pustym – na górze jest wielkim światłem. Jednak dajemy tę nazwę temu, co znajduje się na górze, ponieważ tak ono otwiera się nam w postaci cienia, i po wcieleniu na dole nazywamy jego źródło na górze.

Bina nazywa się wiarą, co oznacza światło ozen (ucho), zdolność słyszenia. Hochma nazywa się wzrokiem, który otwiera się dzięki światłu przychodzącemu w otrzymujące kelim i oznacza ejnaim (oczy).