76. Do każdej ofiary dodaj sól

Usłyszałem 30 dnia Szewat, styczeń-luty,
podczas świętowania ukończenia szóstej części, w Tiberias

Powiedziano w Torze: „Do każdej twojej ofiary, Mnie dodawaj sól”. Jest to „sojusz soli”. I w istocie sojusz jakby przeciwny rozumowi. Przecież jeżeli dwoje czynią dobro jeden drugiemu, w czasie kiedy panuje pomiędzy nimi przyjaźń i miłość, to nie ma niezbędności w zawarciu porozumienia lub sojuszu.

Lecz razem z tym widzimy, że właśnie w tym czasie, kiedy między nimi jest miłość, i ona jawnie wyrażona jest w czynach, właśnie wtedy przyjętym jest zawierać porozumienie i sojusz. Dlatego że porozumienie i sojusz zawierane są nie dla rzeczywistego czasu, a dla przyszłości. I jeżeli w przyszłości relacje zostaną zepsute, i nie całym sercem będą jeden z drugim, to istnieje wcześniej zawarte porozumienie pomiędzy nimi, które istnieje specjalnie, żeby i w takim stanie przedłużyć wzajemną miłość.

I w tym jest sens powiedzianego: „Do każdej twojej ofiary, Mnie dodawaj sól”. Czyli wszystkie wysiłki i ofiary w pracy dla Stwórcy powinny być podparte zawarciem „sojuszu soli przed Stwórcą na wieki”.