150. Wychwalajcie Stwórcę, ponieważ wielkie uczynił On

Usłyszałem 14 dnia Szewat

O strofach: „Wychwalajcie Stwórcę, gdyż wielkie uczynił On” (Izajasz 12:5) (te zaś słowa oznaczają: „Podcinajcie złe odrosty dla Stwórcy, gdyż dumę stworzył On”) należałoby powiedzieć, że „podcinajcie” (wychwalajcie) ma to samo znaczenie, co i „siła moja i podcinanie” (także „Twoje wychwalanie”) (Psalmy 18:14). Czyli zawsze trzeba podciąć kolce z winnicy Stwórcy. I nawet w tym czasie, kiedy odczuwa siebie człowiek doskonałym i jemu wydaje się, tak jakby już odciął kolce, zawiera wypowiedziane: „Gdyż dumę stworzył”.

To oznacza, że Stwórca jakby stworzył w tym świecie porodzenie dumy, kiedy człowiekowi przyjemnie jest uznawać siebie za oddanego i uczciwego, i dlatego wydaje się mu, że tak jakby już oddalił od siebie kolce i stał się doskonałym człowiekiem – a to duma. Ale powinien człowiek zawsze dokładnie analizować swoje czyny, sprawdzić dziesięcioma różnymi sposobami i nie polegać na swoim czasowym odczuciu, gdyż – to tylko objawienie dumy. Jak powiedziano w imieniu sprawiedliwych: „Lenie wy, lenie! Dlatego mówicie: Pójdziemy przynieść ofiary Stwórcy naszemu!” (Szmot 5:17).

I oskarżają się synowie Izraela w tym, że mówią: „Pójdziemy przynieść ofiary”, w ten sposób czując, że już są zaproszeni zbliżyć się do ofiarnika, stojącego przed Stwórcą – tylko z powodu lenistwa i niemocy. Przecież nie chcą więcej pracować i zawsze sprawdzać siebie, że są zaproszeni do tej wielkiej pracy, i dlatego wydaje się im, że jak gdyby już ukończyli tę pracę, jak zostało wyjaśnione w końcu wiersza: „Gdyż dumę uczynił”.