212. Objęcie prawej strony i objęcie lewej strony

Usłyszałem 8 dnia Kislew, 28 listopada 1941 r.

Istnieje objęcie prawej strony i objęcie lewej strony, i obie powinny być wieczne. Czyli kiedy człowiek znajduje się w prawym, to powinien wiedzieć, że lewe nie istnieje w świecie. I odwrotnie, kiedy znajduje się w lewym, powinien wiedzieć, że nie istnieje prawe w świecie.

Prawy stan – do indywidualne sterowanie. Lewy stan – sterowanie wynagrodzeniem i karą. I chociaż rozumem człowiek mówi, że niemożliwym jest połączyć je razem, żeby oba stany były jak jedna całość, to powinien pracować wiarą ponad wiedzę, żeby jego wiedza nie zatrzymywała go. Główne to zawsze iść powyżej wiedzy, żeby była mierzona tym, na ile ona jest powyżej wiedzy, wbrew rozumowi i logice.

I chociaż po tym dochodzi do stanu „wewnątrz wiedzy”, czyli otrzymuje i wie wszystko, ale to nic nie znaczy dla niego, dlatego że osnowa jego pracy była w wierze ponad wiedzę, dlatego on stale zdobywa siły od swojego korzenia.

Ale jeżeli osiąga wiedzę, on pragnie otrzymywać od wiedzy, i w tym czasie światło natychmiast znika. I jeżeli pragnie kontynuować swoje naprawienie, zobowiązany jest do rozpoczęcia w wierze ponad wiedzę, ponieważ w niej – cały korzeń. A następnie on dochodzi do świętej wiedzy.