147. Praca ze względu na otrzymywanie i oddawanie

Usłyszałem 21 dnia Adar, 8 marca 1953 r.

Praca ze względu na otrzymywanie i oddawanie zależy od serca, i to poziom Wa’K. Lecz praca w wierze i wiedzy należy do Ga’R. I chociaż one stanowią jedną całość, według ważności nadawanej pracy w otrzymywaniu i oddawaniu, człowiek przyjmuje wiarę, ale jednak to dwie osobne kategorie. Przecież nawet kiedy może człowiek pracować ze względu na oddawanie, on chce widzieć – komu on oddaje i kto przyjmuje jego pracę. Dlatego zobowiązany jest włączyć w swoją pracę rozum, czyli wierzyć, że istnieje Ten, kto kieruje wszystkim i przyjmuje pracę niższych.