234. Ten, kto pozostawia słowa Tory i zaczyna rozmowy

Adar Alef 1940, w drodze do Gazy

Ten, kto pozostawia słowa Tory i zaczyna rozmowy, żywi się tlącymi węglami” (Talmud).

W tym czasie, kiedy człowiek zajmuje się Torą i nie przerywa swoich zajęć, Tora pozostaje dla niego płonącym ogniem, spalającym jego egoistyczny początek. Dzięki czemu on może kontynuować swoją pracę. Ale jeżeli przerywa w środku swojej nauki, i nawet jeśli powraca do niej i znowu zaczyna uczyć się, to Tora obraca się do niego w „tlące się węgle”. Czyli już nie ma ona siły spalić jego egoistycznego początku, i wtedy znika u niego smak Tory, i przerywa swoją duchową pracę.

Dlatego powracając do nauki powinien człowiek strzec się, jakby znowu nie przerwać swojej nauki w środku. I dzięki temu, że przyjmuje taką decyzję na przyszłość, znowu rozpali płonący ogień Tory.