9. Trzy przyczyny powiększające rozum człowieka

Usłyszane w Elul, sierpień 1942 r.

Księga Zohar wyjaśnia nam słowa mędrców: „Trzy przyczyny powiększają rozum człowieka: piękna kobieta, piękny dom i piękne kelim”. Piękna kobieta jest to święta Szhina. Piękny dom jest to jego serce. Życzenia człowieka nazywane są kelim. I warto wyjaśnić, że nie może święta Szhina otworzyć swego prawdziwego piękna, dopóki nie nabędzie człowiek pięknych kelim życzeń wychodzących z jego serca. Czyli powinien on na początku oczyścić swoje serce, żeby stało się ono pięknym domem. A pięknym ono nazywa się wtedy, kiedy uwalnia się od zamiaru „ze względu na siebie” i działa tylko ze względu na oddawanie – z tego powodu nabywa człowiek piękne kelim. I wtedy jego życzenia, nazywane kelim, nie tylko oczyszczą się od egoizmu, lecz również będą jasne w swojej właściwości oddawania.

Lecz jeżeli nie ma pięknego domu, mówi Stwórca: „Nie możemy Ja i on znajdować się w jednym miejscu” dlatego że powinno być podobieństwo światła i kli. Dlatego, kiedy człowiek przyjmuje wiarę jako oczyszczenie w jego sercu i rozumie, on staje się godny pięknej kobiety – Szhina otwiera się jemu jako piękno. I to powiększa rozum człowieka, przecież odczuwając nasłodzenie i radość z powodu otwarcia Szhiny w swoich życzeniach, on napełnia swoje kelim i to nazywa się zwiększenie rozumu.

A osiągają to poprzez zazdrość i pragnienie do nasłodzenia i szacunku, które, jak powiedziano, wyprowadzają człowieka z tego świata.

Zazdrość do Szhiny, nabywając zazdrość do Stwórcy.

Szacunek pragnienie okazać wielki szacunek dla Stwórcy.

Pragnienie do nasłodzenia jak powiedziano: „ Życzenia pokornych słyszysz Ty…”