89. Aby zrozumieć napisane w Zohar

Usłyszałem 5 dnia Adar, 15 lutego 1948 r.

Aby zrozumieć napisane w Zohar, należy wcześniej pojąć, co Zohar pragnie nam powiedzieć. A to zależy od miary oddania człowieka idei tej księgi, czyli jego poświęcenia „Torze i przykazaniom”, które przyprowadziły człowieka do oczyszczenia, żeby oczyścił się z egoistycznej miłości do siebie, bo przecież ze względu na to on zajmuje się Torą i wykonuje przykazania (uczy się, jak zrozumieć Stwórcę i czynić altruistyczne działania) w tej mierze on może zrozumieć prawdę, powiedzianą w księdze Zohar. W przeciwnym wypadku pojawiają się klipot, egoistyczne życzenia samego człowieka, które ukrywają i zamykają prawdę, zapieczętowaną w księdze Zohar.