165. Prośba Eliszy do Elijau

Usłyszałem

Zapytał Elijau Eliszę: „Co ja mogę uczynić dla ciebie?”. Odpowiedział Elisza: „Uczyń ducha mojego dwa razy większego od twojego”. I powiedział: „O coś trudnego poprosiłeś” [1]… (Księga Królestw) (Melachim-2. Rozdział 2, p.9-10).

Rzecz w tym, że jest wyjaśnienie RaPa’H (288 części duszy) i jest właściwość lew a-ewen (32), których naprawienie nie jest możliwe. Kiedy naprawia się RaPa’H, wtedy ujawnia się i lew a-ewen, ale z samych lew a-ewen zakazano korzystać. Ten, kto ujawnia i naprawia RaPa’H, także ujawnia i lew a-ewen.

Wyjaśnienie M. Laitmana: Parcuf Adama, nazywany Dusza (neszama), wskutek występku i grzechu pierworodnego, rozbił się na SZaH (320) części. Te części rozbiły się na jeszcze więcej części-odłamków. Każda część, nawet najmniejsza, składa się z pełnej konfiguracji SZaH (320) części. Rozbicie Adama albo Duszy oznacza, że na wszystkie swoje życzenia dusza straciła zamiar „ze względu na Stwórcę” i duchowo upadła do zamiaru „ze względu na siebie”.

Ponieważ pełny parcuf składa się z 10 sfirot, to na każdą sfirę w ten sposób wypada 320:10=32 części. W parcufie wyróżnia się 9 pierwszych sfirot i dziesiąta – malchut. Pierwsze dziewięć sfirot człowiek jest w stanie naprawić z zamiaru „ze względu na siebie” na zamiar „ze względu na Stwórcę”. Ale ostatniej, dziesiątej sfiry – malchut, człowiek nie w stanie naprawić, a tylko ujawnić i odłączyć od wykorzystania – jednak w tym jest jej naprawienie.