71. W ciemności płacz duszo moja

Usłyszałem 25 dnia Siwan, 28 czerwca 1943 r.

W ciemności płacz duszo moja, przecież jestem dumny. Przecież ciemność to skutek wywyższenia się narodu Izraela. Lecz przecież powiedziano o Stwórcy: „Siła i radość w Nim”.

Co oznacza „płacz” w duchowym rozumowaniu?

Płacz ma miejsce wtedy, kiedy człowiek nie może pomóc sobie. Wtedy on płacze, żeby ktokolwiek pomógł mu. A w ciemności oznacza w przeciwnościach, ukryciu, niezrozumieniu, zapętleniu się, które otwierają się przed nim.

Jest to sens powiedzianego: „W ciemności płacz duszo moja”. Dlatego że „wszystko jest we władzy Niebios, oprócz lęku przed Stwórcą”. I dlatego powiedziano: „Płacz jest w domu zmarłego” – kiedy światło wypełnia tylko wewnętrzną część kli i nie może otworzyć się na zewnątrz na skutek braku kli, które by otrzymywało je, i jest miejsce płaczu.

Wtedy jak w „domu radości”, kiedy światło może wyjść na zewnątrz, niższym, to widnieje „siła i duma w Nim”. A kiedy nie może dawać niższym, to taki stan nazywa się „płacz”, dlatego że potrzebuje kli niższych.