78. „Tora, Stwórca i Izrael – jedna całość”

Usłyszałem w Siwan, czerwiec 1943 r.

Tora, Stwórca i Izrael – jedna całość”. Dlatego, kiedy człowiek uczy się Tory, zobowiązany jest uczyć się jej „liszma” (nie ze względu na siebie, a tylko ze względu na Stwórcę), czyli uczy się z zamiarem, aby Tora nauczyła go, dlatego że słowo Tora oznacza „nauka”.

I ponieważ Tora, Stwórca i Izrael – jedna całość”, Tora uczy człowieka dróg Stwórcy tego, w jaki sposób Stwórca obłacza się (ukrywa się) w Torze.