73. Po skróceniu

Usłyszałem w 1943 r.

Po skróceniu (cimcum alef) stało się 9 pierwszych sfirot (tet riszonot) miejscem świętości, a malchut, na którą było uczynione skrócenie, utworzyła miejsce dla światów, składających się z:

1. pustej przestrzeni (makom halal) – miejsca dla klipot, egoistycznych życzeń „ze względu na siebie”,

2. miejsca wolnego wyboru (makom panuj) – wolnego do zapełnienia go tym, co wybiera człowiek: świętości albo, nie daj Bóg, odwrotnie.

A do skrócenia, cały wszechświat wypełniało jedno proste światło. I tylko po skróceniu pojawiła się możliwość wyboru: czynienia dobra lub zła.

I jeżeli wybierają dobro, schodzi w to miejsce Wyższe Światło – o czym powiedziano u Ari, że światło Ejn Sof świeci niższym. Ejn Sof – nazywa się życzenie Stwórcy nasłodzić stworzenia. I choć istnieje wiele światów, 10 sfirot, mnóstwo imion, ale wszystko wychodzi z Ejn Sof, która nazywa się „zamysłem stworzenia”. A imię każdej sfiry lub świata wskazuje na właściwość rozprzestrzenienia światła z Ejn Sof poprzez określoną sfirę lub określony świat.

A przyczyna tego jest w tym, że nie jest w stanie niższy otrzymać światła bez uprzedniego przygotowywania i naprawień, które uczynią go zdolnym otrzymać to światło. Naprawienia, które niezbędne są do dokonania przez niższego, żeby potrafił otrzymywać światło z góry, noszą nazwę „sfirot”.

Czyli w każdej sfirze zapieczętowane jest swoje własne naprawienie. Dlatego jest mnóstwo takich naprawień, które istnieją tylko w odniesieniu do otrzymujących światło z góry, ponieważ niższy otrzymuje światło z Ejn Sof za pomocą tych naprawień, przystosowujących go do otrzymywania. I w tym sensie mówi się, że otrzymuje on światło z określonej sfiry. Ale w samym świetle nie ma żadnych zmian.

Stąd zrozumiemy sens modlitwy, z którą zwracamy się do Stwórcy. Stwórca jest to światło Ejn Sof, to więź między nami i Stwórcą, nazywana „Jego życzenie nasłodzić stworzenia”. I chociaż w zamiarze modlitwy zapieczętowanych jest wiele imion, wynika z tego, że światło schodzi i napełnia niższych za pomocą naprawień znajdujących się w imionach, dlatego że właśnie kosztem naprawień, które znajdują się w imionach, może przebywać to światło w niższych.