120. Dlaczego nie jedzą orzechów w Nowy Rok

Usłyszałem na zakończenie Rosz Haszana, 1942, Jerozolima

Sens zwyczaju nie jedzenia orzechów w Rosz a-Szana – ponieważ gematria słowa „orzech” (egoz) odpowiada gematrii słowa „grzech” (het – w pisowni bez litery alef). I zapytał (Baal ha Sulam): Czy według gematrii słowo „orzech” równa się słowu „dobro” (tuw)?

I powiedział, że orzech wskazuje na Drzewo Poznania dobra i zła. I do tego, jak człowiek powraca z miłości, u niego „orzech” w całości jest jeszcze „grzechem”. A dla tego, kto już powrócił z miłości – grzechy jego stały jego zasługami. Czyli wychodzi, że „grzech” przeobraził się w „dobro”. I wtedy wolno już mu jeść orzechy. Dlatego człowiek koniecznie musi być ostrożnym i jeść tylko ten pokarm, w którym nie ma żadnego odniesienia do grzechu, czyli to, co odpowiada Drzewu Życia. Wówczas kiedy to, w czym istnieje gematria „grzech”, wskazuje na Drzewo Poznania dobra i zła.