144. Istnieje jeden naród

Usłyszałem w noc Purim, po czytaniu Megilla, 1950 r.

Istnieje jeden naród, rozsiany i rozdzielony pomiędzy innymi narodami” (Megilat Ester 3:8). Aman powiedział, że według niego: „Nam uda się zniszczyć naród Israela, ponieważ oni rozdzieleni są pomiędzy sobą. Dlatego nasza siła przeciwko nim, oczywiście osiągnie powodzenie, dlatego że to prowadzi do podziału pomiędzy człowiekiem a Stwórcą, i naturalnie Stwórca nie pomoże im, ponieważ oni oddzieleni są od Niego”. Z tego powodu Mordechaj zaczął naprawiać ten defekt, jak objaśnia powiedziane: „Postanowił naród Israela zebrać się, i ochronić swoje dusze”. Czyli za pośrednictwem połączenia uratowali oni swoje dusze.

Istnieje zwyczaj, że w święto Purim przygotowuje się trójkątne wypieki nazywane Khamenei-taszim (kieszenie Amana). Z tego powodu powiedział (Baal Sulam): w ten sposób powinien człowiek napić się w święto Purim tak, aż nie będzie mógł odróżnić pomiędzy wypowiedzią „przeklęty Aman” a „błogosławiony Mordechaj”, dlatego jedzą „kieszenie Amana”, żebyśmy pamiętali, że Aman nie dał nam niczego, oprócz kieszeni nazywanych kelim, ale nie wewnętrzne części. To oznacza, że tylko kelim Amana są w stanie otrzymywać, a nie światła nazywane wewnętrzną częścią, gdyż większość otrzymujących kelim posiada Aman, i jest to tym, co powinniśmy odebrać od niego. Jednak przyciągać światła nie możemy za pośrednictwem kelim Amana, ale za pomocą kelim Mordechaja, przedstawiających sobą oddające kelim; a na otrzymujące kelim było skrócenie. I to wyjaśnia się w powiedzianym: „I powiedział Aman w sercu swoim: „Komu zechce Król okazać uznanie, oprócz mnie?” I to nazywa się prawdziwym życzeniem otrzymywania. Dlatego on powiedział: „Niech przyniosą królewskie odzienie, w które ubierał się król i konia, na którym jeździł król”. Ale w rzeczywistości, kelim Amana, nazywane otrzymującymi kelim, nie mogą nic otrzymać z powodu skrócenia, a tylko on ma życzenie i pragnienie, czyli wie czego żądać. Dlatego napisano, co powiedział król Amanu: „Natychmiast weź odzienie i konia, i uczyń to, co powiedziałeś Mordechajowi”.

I to nazywa się: światła Amana w kelim Mordechaja, czyli w kelim oddawania.