149. Dlaczego trzeba przyciągać hochmę

Usłyszałem 22 dnia Adar, 9 marca 1953 r., Tel-Awiw

Zapytał on: „Dlaczego niezbędnym jest przyciągać właściwość „hochma” (mądrość), czyli wiedzę, jeżeli cała nasza praca jest w wierze ponad wiedzę?” I odpowiedział: „Dlatego, że jeżeliby sprawiedliwy pokolenia nie był na poziomie „wiedzy”, to wtedy reszta Izraela nie mogłaby pracować w „wierze ponad wiedzę”. Właśnie w tym czasie, kiedy sprawiedliwy pokolenia przeciąga świecenie hochma, wtedy jego „daat” świeci całemu Izraelowi. Podobnie do tego, jak u człowieka, mózg którego rozumie i wie, czego on sobie życzy, jego organy wykonują swoją funkcję i nie potrzebują żadnego rozumu; ręka i noga, i reszta organów działają i wykonują to, co do nich należy. I nie przyjdzie nikomu do głowy zadać pytania i powiedzieć, że jeżeli miałaby rozum i ręka i noga, to byłaby ich praca o wiele większa. Przecież (własny) rozum nie jest ważny dla organów, a oceniane one zgodnie z poziomem mózgu. Czyli jeżeli mózg posiada wielki rozum, to wtedy i wszystkie organy nazywane są „wielkimi”. Tak samo i tu jeżeli wszystkie siły są ze sprawiedliwym, który już stał się godny poziomu wiedzy, to wtedy reszta może dokonywać działań w stanie wiary, i jest u nich całkowite zadowolenie, i nie ma żadnego braku w wiedzy.