119. Uczeń, uczący się w ukryciu

Usłyszałem 5 dnia Tiszrei, 16 września 1942 r.

Gmara mówi: „Do ucznia, który uczył się w ukryciu, podeszła Bruria i powiedziała: „We wszystkim powinna być uporządkowana więź Jego z tobą!” Jeżeli uporządkowana w RaMa’H (248 duchowych organów), to objawi się.”

Uczyć się „ w ukryciu ” (haszaj), znaczy znajdować się w małym stanie (katnut), od słów „ hasz-mal ”. „ Hasz ” nazywa się kelim be panim, życzenia prawej strony (oddające), a „ mal kelim be ahor, które poniżej haze (otrzymujące) i przyprowadzające do dużego stanu (gadlut). Uczeń myślał, że jeżeli stał się godny właściwości „ hasz ”, czyli życzenia oddawać, i wszystkie jego zamiary są tylko ze względu na oddawanie, to już osiągnął pełną doskonałość.

Ale ponieważ celem stworzenia, i stworzenia wszystkich światów było nasłodzić stworzonych żeby otrzymali wszystkie wyższe nasłodzenia, i żeby człowiek mógł osiągnąć cały swój poziom, wszystkie swoje kelim, również poniżej haze, czyli wszystkie RaMa’H, 248 części duszy. Dlatego przypomniała mu Bruria (imię od słowa „birur” – wyjaśnienie) wypowiadane przez proroków: „We wszystkim doprowadzony związek”, czyli we wszystkich 248-u otrzymujących życzeniach. Innymi słowy, powinien on przedłużać światło również poniżej haze i osiągnąć gadlut, i to nazywa się „mal”, czyli „mowa”, stadium otwarcia, żeby otworzył cały poziom. Ale żeby nie zaszkodzić sobie tym, przedtem należy przyjąć katnut, który nazywa się „hasz”, znajdujący się w ukryciu, czyli jeszcze nieotwarty.

A potem człowiek także powinien wyjaśnić stadium „mal”, odnoszące się do gadlut, i wtedy otworzy się w cały poziom. I o tym powiedziano: „uporządkowany i chroniony”, czyli ponieważ osiągnął on stan ochrony – katnut, może przedłużać światło w otrzymujące kelim i osiągnąć gadlut, i niczego się nie bać!